Sub menuSecretariaat - Vaardigheidstoets
Dieze 62
1273 PX Huizen
Telefoon: 06 - 51203742
secretariaat@abwc.nl

www.buienradar.nl

buienradar
Weersverwachting

Software vaardigheidstoetsen
[alleen voor wedstrijdleiders]

Webmail
[alleen voor wedstrijdleiders]

 
                          

Hartelijk welkom op de website van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité.

Op onze website vindt u alles over de brandweervaardigheidstoetsen in de klassen TS-HD, 112, de Hoofdklasse. Oppervlakte redding en het Brandweerduiken. De brandweervaardigheidstoetsen van het ABWC zijn het fundament onder de geoefendheid van de brandweer. Daarom willen wij hen ook dit jaar weer goed van dienst zijn met onze vaardigheidstoetsen. Naast algemene informatie, vindt u op onze website ook de informatie per provincie/regio, kunt u de uitnodigingsboekjes downloaden en leest u onder het kopje "uitslagen" de detailinformatie van de gehouden vaardigheidstoetsen.

Wij wensen de brandweerlieden een voortreffelijk maar vooral een sportief seizoen toe.

--- vanaf 1 oktober a.s. kunt u de ploeg(en) inschrijven voor deelname vaardigheidstoetsen seizoen 2015. let op: sluiting 15 december 2014. wees er op tijd bij en voorkom teleurstellingen. ------- vanaf 1 oktober a.s. kunt u de ploeg(en) inschrijven voor deelname vaardigheidstoetsen seizoen 2015 -------

Inschrijven deelname vaardigheidstoetsen 2015

Inschrijven is mogelijk tot 1 december 2014. Mocht u toch uw inloggegevens kwijt zijn stuur dan even een mail met de gegevens van de opdrachtgever naar het SECRETARIAAT van het ABWC. U ontvangt dan de inloggegevens.
De kosten voor deelname in 2015 per ploeg bedraagt:

Klasse TS-HD
€ 195,--
Klasse 112
€ 205,--
Hoofdklasse
€ 250,--
Oppervlakte redding
€ 240,--
Administratiekosten 1 t/m 15 december
€ 40,--

U kunt inloggen met de gegevens die u ook vorig seizoen heeft gebruikt om uw ploeg(en)in te schrijven.
       

Terugkoppeling vergadering Bestuur en Wedstrijdleiders

Op vrijdag 14 november 2014 is de ABWC-comitévergadering, ook wel bekend als de najaarsvergadering gehouden in de brandweerkazerne te Bussum. Hieronder vindt u een korte terugkoppeling.

Bestuursmededelingen

  • Er wordt momenteel hard gebouwd aan een nieuwe website voor het ABWC.
  • Voor het aankomende jaar staat de ontwikkeling van nieuwe software gepland. Hierdoor blijft het ABWC meegaan met de technologische ontwikkelingen op digitaal gebied.  

Besluiten

  • Door het comité is betreffende de TS-HD vaardigheidstoets besloten dat de bevelvoerder bepaalt of de waterwinning opgebouwd moet worden wanneer het scenario daarom vraagt.
  • Ook heeft het comité in het kader van vakmanschap besloten dat er wordt geloot om het manschapsnummer. Door de loting wordt bepaald welk bemanningslid van de TS welk nummer krijgt toebedeeld. De bevelvoerder en de chauffeur staan vast. De bemanningsleden trekken ieder zelf het nummer tijdens de vaardigheidstoets. Deze werkwijze geldt voor alle klassen met uitzondering van de klasse redding oppervlaktewater.

Overige zaken

  • Dit jaar zijn de nieuwe jurylijsten in gebruik genomen en de deelnemers zijn over deze wijze van beoordeling erg enthousiast.
  • Annemarie Breur, projectleider Versterking Brandweeronderwijs heeft een presentatie gegeven over het deelproject Blijvende vakbekwaamheid. Zij heeft de aanwezigen tijdens de vergadering op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen het project. Ook heeft Annemarie aangegeven wat de raakvlakken zijn met de nieuwe beoordelingswijze binnen het ABWC.
   Voor het bevorderen van gelijkwaardige vaardigheidstoetsen in heel Nederland kan een zwaartepuntenmatrix een ondersteunend middel zijn. Dit punt wordt geagendeerd voor de voorjaarsvergadering.
  • De inschrijving voor de vaardigheidstoetsen van 2015 is in volle gang. Momenteel zijn er al 269 teams ingeschreven. De ploegen hebben de mogelijkheid zich tot 1 december 2014 in te schrijven.
  • Op verzoek van de wedstrijdleiders is er een promotiefilm gemaakt over de vaardigheidstoetsen. Deze promotiefilm is bedoeld om te gebruiken in de eigen regio en deze te verspreiden onder de deelnemers, juryleden en de afdeling Vakbekwaamheid.
  • Op 7 februari 2015 wordt er in Beusichem een dag georganiseerd voor juryleden en wedstrijdleiders. Zij krijgen dan volop ruimte voor het delen van ervaringen en de nieuwe ontwikkelingen. Een projectgroep bereidt deze dag voor.

Terugkijkend op de vergadering kan ik zeggen dat het een waardevolle en constructieve vergadering is geweest en dat er met z’n allen flink aan de weg wordt getimmerd.

Jan van Amerongen,
voorzitter ABWC.

De kracht van vakbekwaamheid !

Dit is niet voor niets de nieuwe slogan van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC). Voorheen was het zo dat het brandweerpersoneel na het slagen voor een brandweeropleiding niet meer terug hoefde naar de ‘schoolbanken’. Dat is achterhaald, want inmiddels is het begrip Life Long Learning Loop geïntroduceerd. Met andere woorden: het brandweerpersoneel moet niet alleen meer opgeleid zijn bij aanvang van hun brandweercarrière, maar ook opgeleid blijven.
De vakbekwaamheid vormt dus het fundament van de repressieve dienst en komt de kwaliteit ten goede. Het ABWC draagt een steentje bij aan het behoud of vergroten van de vakbekwaamheid door het organiseren van vaardigheidstoetsen. Er zijn verschillende klassen, waaraan brandweerteams kunnen deelnemen. Het ABWC speelt hierbij ook in op nieuwe ontwikkelingen. Zo is vorig jaar aan de al langer bestaande klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Duiken de klasse Oppervlakteredding toegevoegd.
Tijdens de vaardigheidstoetsen van het ABWC worden meerdere elementen beoordeeld: de kennis, kunde en de kwaliteit van de deelnemers. Factoren als stress en tijdsdruk wegen ook mee. De praktijksituaties worden in de vaardigheidstoetsen nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario's. Voor de beoordeling zijn nieuwe jurylijsten ontwikkeld.
Het ABWC is door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen nog beter in staat om uitvoering te geven aan haar hoofdtaak, namelijk het bevorderen van de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Dit doet het ABWC in samenwerking met Brandweer Nederland.
Wilt u met uw brandweerteam graag meedoen aan de vaardigheidstoetsen voor het seizoen 2015 houd dan a.u.b. de ABWC-site in de gaten voor de deadline van de inschrijftermijn.

WINNENDE SLOGAN BEKEND        

ABWC - Dé kracht van vakbekwaamheid

Remco Hoekstra, vrijwilliger bij brandweer Heerenveen, bedacht de slogan die voortaan uitdraagt waar het ABWC voor staat. Begin dit jaar daagde het bestuur iedereen uit om een pakkende slagzin voor het ABWC te bedenken. Een verrassend aantal van 73 inzenders bedacht 112 slogans. Het bestuur koos die van Hoekstra uit omdat deze de ambitie van het ABWC kort en bondig verwoordt: deelname aan vaardigheidstoetsen is een effectief middel om je vakbekwaamheid op peil te houden en te vergroten. Hoekstra licht toe: Mensen zijn de kracht van de brandweer en het is essentieel dat ze vakbekwaam zijn én blijven. Het ABWC draagt daaraan veel bij. Paul Joosten, programmaleider Vakbekwaamheid en Kennis van Brandweer Nederland, overhandigde de prijs van 500 euro aan Remco Hoekstra tijdens de najaarsvergadering op 15 november.

Paul Joosten reikt de waardecheque uit aan Remco Hoekstra